Medisch-specialistische bedrijven falen als onderneming

De branchegroep Zorg van BDO doet vier jaar na de invoering van Msb's onderzoek naar het functioneren van deze nieuwe bedrijven. Een Msb is een samenwerkingsvorm van meerdere specialisten. Als zij een bedrijf vormen, hoeven ze bijvoorbeeld niet in loondienst bij een ziekenhuis. Ook profiteren ze van bepaalde ondernemersvoordelen.
 
Weinig inzicht door jaarverslagen
Het onderzoek van BDO werd gedaan op basis van beschikbare jaarverslagen over 2016 en 2017, en een enquête die in 2018 werd gehouden. In totaal werden 61 Msb's onderzocht.
Van hen deponeerden over 2016 38 en over 2017 slechts 28 een jaarverslag bij de Kamer van Koophandel, terwijl het voor 70 procent van die bedrijven verplicht is. "Dat is niet alleen een economisch delict, maar het past ook niet in een zorgwereld waar transparantie cruciaal is", stelt onderzoeker Chris van den Haak.
De jaarverslagen die wel werden ingestuurd, schieten overigens ook tekort. Ze geven volgens het rapport "veelal geen of beperkt inzicht in de resultatenrekeningen".
Slechts drie bedrijven maken duidelijk hoeveel omzet er werd gerealiseerd, en hoeveel vergoedingen er werden uitbetaald aan de medisch specialisten. Het gaat om grote bedragen: voor de hele sector zouden de vergoedingen volgens BDO neerkomen op zo'n 2 miljard euro.
 
Ondernemersstatus is onzeker
Het onderzoek wijst ook uit dat investeringen door Msb's onvoldoende zijn om als bedrijf beschouwd te worden. De materiële vaste activa, zoals investeringen op de balans staan, komen bij de meeste Msb's op 5 procent.
Dat is weinig zijn voor een onderneming, en kan er volgens het onderzoek toe leiden dat Msb's hun ondernemersstatus verliezen. "Een definitief oordeel over de ondernemersstatus heeft de fiscus de afgelopen vier jaar in veel gevallen nog niet gegeven, maar dat moment nadert snel."
De onderzoekers schrijven dat het samenwerkingsmodel van de Msb's als een tussenstap gezien moet worden bij de aanpassingen in de zorg. "Andere manieren van samenwerking of écht ondernemende medici die participeren in het ziekenhuis of zelfstandige behandelcentra opstarten, vormen in onze ogen de structuur van de toekomst", aldus Van den Haak. Bron: NU.nl